Farebné vrecia na odpad vám pomôžu pri separovaní

vrecia na odpad

Farebné vrecia na odpad vám pomôžu pri separovaní

So životným prostredím a globálnym otepľovaním súvisí aj triedenie odpadu, i keď si to mnoho ľudí neuvedomuje. Určite ste spozorovali pred svojimi bytmi alebo domami farebné odpadkové koše, ktoré tam nie sú pre nič za nič. Triedenie odpadu je pre planétu veľmi dôležité. Viete však, ako triediť odpad správnym spôsobom? Uľahčite si prácu a zaobstarajte si farebné vrecia na odpad.

Návod, ako sa vyznať medzi nádobami na odpad

Patríte do skupiny ľudí, ktorí by radi triedili odpad, ale neviete ako? Pri triedení odpadu vám pomôže aj farebné odlíšenie kontajnerov a priemyselných nádob. Každý kontajner je totiž na iný druh odpadu. Najčastejšie sa môžete stretnúť s modrými, zelenými, žltými, červenými a čiernymi odpadkovými košmi. Na čo sú však určené?

farebné nádoby na odpad

Modré nádoby na papier

Čo môže byť náročné pri triedení papiera, že? Aj tak jednoduchý materiál mnoho ľudí triedi zle. Do modrých nádob patria predovšetkým noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly a vrecúška či papierová lepenka. Do modrých kontajnerov je možné dať aj krabice, ktoré nie sú kombinované s iným materiálom a kartóny. Krabice a kartóny je potrebné zložiť alebo roztrhať na malé kúsky, aby v koši nezaberali veľké miesto.

Pozor však na to! Do modrých nádob na papier sa nedáva mokrý, mastný alebo inak znečistený papier. Taktiež táto nádoba nie je vhodná na použité plienky a hygienické potreby, kopírovací a samoprepisovací celofán a obaly z kombinovaných materiálov. To znamená, že do nádob na papier sa nedávajú ani viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka či džúsov, tzv. tetrapaky.

Žlté nádoby na plasty

Do žltých nádob na plasty sa vkladajú predovšetkým PET fľaše od nápojov. V súčasnosti však na Slovensku môžete vratné PET fľaše označené čiarovým kódom vrátiť do obchodu, vďaka čomu získate peniaze a ušetríte pri ďalšom nákupe. Neoznačené PET fľaše je však potrebné vkladať do žltých nádob na plasty, ktoré je potrebné najskôr stlačiť alebo zošliapnuť, aby nezaberali veľa miesta. Okrem toho môžete do žltých kontajnerov odnášať aj igelitové vrecká, fólie, plastové obaly z kozmetických produktov či kelímky, napríklad od jogurtov. Niektoré obce majú určené žlté nádoby aj na kov či plechovky od nápojov, drôty a malé kovové predmety.

Do žltých nádob sa však nevkladajú PET fľaše od olejov alebo obaly od iných nebezpečných látok, napríklad farieb, motorových olejov či podlahových krytín. Taktiež sú zakázané novodurové rúrky.

Hnedé nádoby na bioodpad

Medzi najnovšie nádoby na odpad patria práve tie hnedé. Ide o nádoby na bioodpad, do ktorých môžete vkladať najmä biologicky rozložiteľný odpad. Do hnedých nádob teda môžete dávať odpad zo zelene, trávu, malé konáre, ale aj kvety, listy, šupky z ovocia a zeleniny a samotné ovocie a zeleninu. Taktiež je do hnedých kontajnerov vhodné dávať zvyšky kávy a čaju a odpad vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti.

Do hnedých nádob nie je vhodné vkladať zeleninu a ovocie v obaloch, škrupinky z vajec, ale ani popol, zvyšky mäsa a zvyšky mliečnych a mäsových výrobkov.

Zelené nádoby na sklo

Zelené kontajnery sú naopak vhodné na sklo a sklenené nádoby. Do týchto nádob teda môžete hádzať nevratné obaly zo skla z nápojov, tabuľové sklo, sklenené črepy a sklenené nádoby bez ohľadu na ich farbu.

Nevhodné sú napríklad zrkadlá, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, porcelán a keramika či TV obrazovky. Taktiež sú zakázané veľmi znečistené obaly a fľaše,  sklenené obaly, autosklo a vrstvené bezpečnostné sklo.

Červené nádoby na kov

Ak obce nepovolia svojim obyvateľom klásť kov do žltých nádob, potom je potrebné, aby obec zaobstarala červené nádoby, ktoré sú určené práve na kovy. Do týchto nádob teda môžete dávať konzervy, kovové výrobky, ale aj plechovky od nápojov, ktoré sú nevratné a kovové obaly. Ak takýto červený kontajner pred domom alebo bytom nemáte, potom ich môžete odniesť aj do zberných dvorov.

Pozor však na to, do červených nádob sa nedávajú kovové obaly kombinované s iným materiálom a hrubo znečistené kovy.

Čierne nádoby na komunálny odpad

Najčastejšie sa určite stretávate s čiernymi nádobami na komunálny odpad. Do týchto nádob teda môžete vkladať všetok odpad z domácností a firiem, ktorý nie je možné separovať.

Do čiernych nádob teda nepatrí papier, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. Taktiež do týchto nádob je zakázané dávať objemný odpad, horúci popol a horľavý odpad. Zabudnite aj na zeminu, kamene, uhynuté zvieratá a odpad, ktorý by mohol ohroziť ľudské zdravie.

Farebné vrecia na odpad, ktoré by ste mali mať

V separovaní odpadu v rámci EÚ je Slovensko stále na posledných priečkach. K tomu by mohlo pomôcť používanie farebných vriec na odpad, ktoré si môžete zadovážiť aj vy. Ide o rovnaké farebné rozlíšenie vriec, ako v prípade nádob na odpad. Zadovážte si napríklad modré, zelené, červené a žlté vrecia na odpad do svojich domácností a trieďte ho správnym spôsobom. Vrecia na odpad nájdete v rôznych veľkostiach a objemoch. Veľmi praktické sú tiež vrecia na odpad so zaväzovaním, ktoré vám pomôžu napríklad pri veľkom jesennom upratovaní či jarnom upratovaní. Vďaka farebným igelitovým vreciam a farebným nádobám bude aj pre vás triedenie odpadu jednoduchšie. Vrecia na odpad a nádoby vo všetkých farebných prevedenia nájdete aj na e-shope ROIN.sk


Produkt bol vložený do košíka: