Správne triedenie odpadu vplýva na ekológiu a šetrenie lesov

triedenie odpadu

Správne triedenie odpadu vplýva na ekológiu a šetrenie lesov

Dňa 21. marca každý rok oslavujeme Medzinárodný deň lesov, čo je skvelá príležitosť na zvýšenie povedomia o význame lesov pre náš ekosystém a životné prostredie. Čo má však spoločné správne triedenie odpadu s ochranou lesov a ekológiou?

21. marca oslavujeme Medzinárodný deň lesov

V roku 2012 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Medzinárodný deň lesov (International Day of Forests – IDF) práve kvôli tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť lesov vo svete a ich úlohu pri zachovaní biodiverzity, regulácii klímy a poskytovaní zdrojov pre život na Zemi. Avšak, často podceňovaným prvkom v tejto rovnici je náš vlastný prístup k odpadu a jeho riadenému zneškodňovaniu.

triedenie odpadu

Správne triedenie odpadu vplýva na šetrenie lesov

Správne triedenie odpadu nie je len o oddelení skla od plastu či papiera. Ide o zásadný krok smerom k udržateľnejšiemu životnému štýlu a lepšiemu zachovaniu prírodných zdrojov. Prečo je však dôležité tento proces správne vykonávať?

  • Štatistiky a výskumy ukazujú, že správne triedenie odpadu má priamy vplyv na ochranu lesov a životného prostredia. Podľa nedávneho prieskumu Environmentálnych vedeckých a inžinierskych výskumov (ES&T) z roku 2023, nekontrolované skládky odpadu v lesoch spôsobujú vážne ekologické problémy vrátane poškodzovania pôdy, znečisťovania vôd a strát biodiverzity.
  • Rovnako je dôležité si uvedomiť vplyv neodborne zlikvidovaného odpadu na klímu. Organický odpad, ktorý je nesprávne odstránený, môže produkovať metán, silný skleníkový plyn, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Ak by sme však vedeli správne triediť a recyklovať organický odpad, mohli by sme výrazne znížiť jeho negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Okrem toho, správne triedenie odpadu podporuje efektívne využívanie zdrojov. Recyklácia papiera a dreva umožňuje znížiť množstvo nových surovín, ktoré sa používajú na výrobu nových produktov. To znamená menšiu potrebu ťažby, a preto aj menšiu deštrukciu lesov.

Ako správne triediť odpad?

Lesy sú pre život veľmi dôležité, a preto aj správnym triedením odpadu dokážete prispieť k správnemu ekosystému. Viete však, ako správne odpad triediť? Dodržiavaním týchto krokov bude aj vaše triedenie odpadu úspešné.

  1. Separácia odpadu na základné kategórie: Začnite tým, že si rozdelíte váš odpad do základných kategórií, ako sú plast, papier, sklo, kov a organický odpad.
  2. Recyklácia plastov: Plastové obaly, fľaše a iné výrobky z plastu patria do kontajnera na plasty. Pri triedení odpadu vám pomôžu aj špeciálne odpadové vrecia a koše na odpad. Na plasty si môžete vybrať napríklad HDPE mikroténové vrecia alebo LDPE igelitové vrecia žltej farby. V prípade, že sú plastové fľaše označené špeciálnym symbolom, je možné ich spätne vrátiť do obchodu, vďaka čomu ušetríte množstvo peňazí.
  3. Separácia papiera: Papier a kartón by mali byť oddelené od ostatného odpadu a umiestnené do samostatného modrého kontajnera na papier. Uistite sa, že papier neobsahuje žiadne znečisťujúce látky, ako sú plastové obaly. Kartónové krabice by ste mali pred vložením do kontajnera roztrhať na malé kúsky, aby nezaberali veľa miesta.
  4. Recyklácia skla: Sklenené fľaše a nádoby patria do kontajnera na sklo zelenej farby. Čo sa týka špeciálnych sklenených fliaš na pivo, aj tie môžete separovať a odniesť do predajní, vďaka čomu taktiež ušetrite.
  5. Venujte pozornosť organickému odpadu: Organický odpad, ako sú zvyšky z potravín, kávové usadeniny a podobne, by nemali skončiť na skládke. Takýto odpad môžete špeciálne skompostovať, prípadne odniesť do špeciálneho kontajnera na bioodpad. V tom prípade odporúčame používať aj špeciálne eko vrecia, ktoré sú vhodné na bioodpad.
  6. Zvláštne kategórie odpadu: Niektoré špecifické druhy odpadu, ako sú batérie, lieky, elektronické zariadenia, nebezpečné chemické látky atď., majú zvláštne postupy likvidácie. Uistite sa, že tieto druhy odpadu recyklujete tým správnym spôsobom a podľa miestnych predpisov.

Triedenie odpadu sa môže zdať ako malá zmena, ale má veľký pozitívny vplyv na životné prostredie a zachovanie prírodných zdrojov. Každý krok smerom k udržateľnejšiemu životnému štýlu je tou správnou voľbou. Okrem špeciálnych vreciek môžete pri separovaní používať aj priemyselné nádoby, ktoré sa taktiež líšia farbou, a to v závislosti od druhu odpadu.

triedenie odpadu

Správne triedenie odpadu s ROIN

Je zrejmé, že správne triedenie odpadu nie je len o udržiavaní čistých ulíc alebo splnení kvót. Má hlbší, všeobecný vplyv na náš svet a životné prostredie ako celok. Preto je aj Medzinárodný deň lesov tým dňom, kedy je potrebné si uvedomiť túto spojitosť medzi týmito dvoma témami a aktívne prispievať k ochrane a zachovaniu lesov a životného prostredia. Každý malý krok má totižto vplyv na budúcnosť našej planéty. Trieďte a recyklujte odpad tým správnym spôsobom. Či už hľadáte špeciálne odpadové vrecia alebo koše na odpad, na e-shope ROIN nájdete všetko pre správne triedenie odpadu.


Produkt bol vložený do košíka: