Investujte do našej planéty a oslávte Deň Zeme s ROIN

Investujte do našej planéty a oslávte Deň Zeme s ROIN

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Ide o medzinárodný deň, ktorý slúži ako pripomienka toho, aby sme našu krajinu chránili. Predovšetkým je to reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Je potrebné si uvedomiť, a to nielen počas tohto dňa, aké zemské zdroje naša planéta ponúka a že nie sú nevyčerpateľné. Investujte do našej planéty aj vy a oslávte Deň Zeme s e-shopom ROIN. Nakúpte u nás ekologické čistiace prostriedky či potreby na osobnú hygienu, ktoré sú recyklovateľné a prispievajú k udržateľnému životu.

Prispejte k ochrane planéty počas Dňa Zeme

Už od roku 1970 sa oslavuje Medzinárodný Deň Zeme. Práve tento deň slúži ako pripomienka krehkosti našej planéty a našej naliehavej potreby ju chrániť. Deň Zeme vznikol najmä po tom, čo vedci a ekológovia z USA získali fotografické snímky z kozmu. Uvedomili si, aká zraniteľná je naša Zem. Aj z toho dôvodu sa počas Dňa Zeme organizujú rôzne podujatia, koncerty, zbierky či pochody za ochranu prírody a iné eko aktivity, ktorých cieľom je najmä zvýšiť povedomie a posilniť záujem o problematiku životného prostredia a jeho ochranu. V súčasnosti Deň Zeme predstavuje najväčšie environmentálne hnutie na svete, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy.

recyklovaný toaletný papier

Tipy, ako sa zapojiť do ochrany planéty počas Dňa Zeme

Sú rôzne činnosti, vďaka ktorým je možné našu planétu chrániť. Prispejte aj vy k ochrane planéty počas Dňa Zeme a zapojte sa do týchto najbežnejších aktivít:

  • Zbieranie odpadu a čistenie vôd
  • Recyklácia a používanie recyklovaných materiálov
  • Záhradníctvo a pestovanie miestnych rastlín
  • Podpora obnoviteľných zdrojov energie
  • Vzdelávanie a osvetové kampane

Tieto aktivity predstavujú len malú časť toho, ako môžete chrániť životné prostredie. Na e-shope ROIN nájdete viacero ekologických produktov, vďaka ktorým je možné znížiť uhlíkovú stopu a podporiť tak udržateľný prístup k životnému prostrediu. Využiť môžete napríklad ekologické produkty na osobnú hygienu, ekologickú kozmetiku či ekologické čistiace prostriedky.

Používanie recyklovaných materiálov a ekologických produktov

Pri výbere produktov na osobnú hygienu alebo čistenie domácnosti môžete zvážiť 2 varianty, a to produkty v tradičných plastových obaloch alebo v obaloch z recyklovaných materiálov. Takisto si môžete vybrať ekologické produkty, ktoré sa vyrábajú šetrnejším spôsobom. Na e-shope ROIN máte na výber zo širokej ponuky ekologických produktov:

ekologické čistiace prostriedky

Chráňte planétu s e-shopom ROIN

Cieľom Dňa Zeme je takisto zjednotiť ľudí na celom svete a podporiť ich v smerovaní k udržateľnému životu. Medzinárodný Deň Zeme tiež zdôrazňuje dôležitosť ochrany nášho životného prostredia, zvyšuje povedomie o environmentálnych problémoch, vzdeláva verejnosť o potrebe ochrany, zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť medzi všetkými živými bytosťami a taktiež aj dôležitosť boja proti klimatickým zmenám a strate biodiverzity. Chráňte aj vy planétu a používajte ekologické produkty na osobnú hygienu či čistenie svojej domácnosti. Nakupujte udržateľné a ekologické produkty na e-shope ROIN.